ATMP (Advanced Therapeutic Medicinal Product) csonttermékek fejlesztése

KAPCSOLAT
Czibók Balázs
☎ 06 30 925 5619
czibok@pte.hu
Tudományterület/Science Field: 
Leírás/Description: 

Kulcsszavak: Bioprinting, csonttermékek, őssejt kinyerés

Számos olyan sérülés igényel csont beültetést, amelyben a hiányzó csontok pótlásához az amúgy egészséges csontszövet véséséről és átültetéséről van szó a szervezeten belül. Valójában egy másodlagos sérülés kerül kialakításra, amely nem kevésbé fájdalmas, mint az eredeti baleseti sérülés, avagy fogászati beavatkozás. A csontok in vitro történő és személyre szabott kialakítása lehetőséget nyújt fogászati, baleseti sebészeti és ortopédiai felhasználására. Azaz a piaci igény jelentkezik sport sérülések (pl. sí balesetek), fejlődési rendellenességek korrekciójakor, fogászati beavatkozásokkor, amely utóbbi potenciálisan a legnagyobb piaccal szolgálhat a jövőben.

A 2019 évi POP pályázat keretén belül kidolgozásra került egy megbízható módszer az emberi zsírszövetből származó mezechymális progenitor sejtek izolálására, és csont irányú differenciáltatására. Kidolgoztunk továbbá egy PTE-s szövettenyésztő médiumot, amely alkalmas a csont irányú differenciáltatás megindítására és akár termékként történő hasznosítására.

Fejlesztési szint/Development level: 
TRL 3
Iparjogvédelmi státusz/IP Status: 
Know-how