Tevékenységeink

A Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztálya (KTTO) 2005 óta áll a kutatók, hallgatók, üzleti partnerek rendelkezésére.
 
Küldetésünk, hogy egyetemünk tudásbázisát hatékonyan bekapcsoljuk az innovációs folyamatokba, ezáltal a kutatás-fejlesztési eredmények, találmányok a gazdaság és a társadalom számára valódi értéket képviselő innovációkká válva hasznosuljanak.
 
Munkatársaink jelentős piaci tapasztalattal és szakképzettséggel rendelkeznek. Csapatunk az elmúlt években közel 100 szellemi termék azonosításában, védelmében és hasznosításában vett részt. Törekszünk arra, hogy munkánkkal a külső és belső ügyfeleink számára is egyaránt megelégedettséggel szolgáljunk, valamint egyetemünk innovációi a világ számos táján hasznosuljanak.
 
Fő tevékenységeink:
 • a Pécsi Tudományegyetem innovációs és kutatási potenciáljának, kutatási infrastruktúrájának rendszeres felmérése
 • a Pécsi Tudományegyetemen keletkező szellemi termékek felkutatása, szellemi termék portfolió kialakítása, menedzselése az ötlettől a hasznosulásig
 • iparjogvédelmi és szerzői jogi tanácsadó szolgálat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával kötött együttműködés alapján (PATLIB központ)
 • a szellemi alkotások azonosítása, forrásszerzés, üzleti partner- és befektető keresés, iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások lebonyolítása, innováció menedzsment, innováció marketing, pályázati és üzleti tanácsadás
 • a Pécsi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatásainak felkutatása, szolgáltatási portfolió kialakítása, menedzselése
 • KFI projektek generálása, üzleti tervezése, forrásszerzés, KFI marketing, vállalati kapcsolatépítés, üzleti partnerek és projektek felkutatása
 • spin-off és start-up alapítás, menedzsment és mentorálás
 • hasznosítási és K+F megbízási szerződések teljes lebonyolítása a hazai és külföldi partnerekkel
 • a gazdasági szféra innovációs szükségleteinek felmérése, közvetítése a kutatóink felé
 • képzések, fórumok, partnertalálkozók, valamint oktatásaink keretében végzett üzleti innovációs kultúra terjesztése
 • részvétel nemzetközi és hazai szakmai szervezetek, hálózatok munkájában
 • az Innovációs Bizottság munkájának támogatása

Innovációs Bizottság

Feladata, hatásköre

a) dönt a szellemi alkotások egyetemi befogadásáról vagy elutasításáról,

b) nyomon követi az egyetemi innovációs és technológia-transzfer folyamatokat,

c) dönt a belső innovatív kutatási pályázatból támogatandó szellemi alkotásokról,

d) javaslatot tesz az egyetemi innovációs tevékenységet érintő stratégiai irányok és szabályozási

környezet meghatározására.

 

Bizottság összetétele

2015-ben került sor az Innovációs Bizottság összetételének megváltoztatására, vagyis immáron a tagok delegálásra már nem az Egyetem SZMSZ-e által, az állandó bizottságok tagjainak delegálására meghatározott szabályok alapján kerül sor.

Az elmúlt közel tíz év tapasztalatai alapján az elsődleges okok az alábbiak voltak:

-             egy túlzottan heterogén összetételű bizottság tagjainak többsége nem feltétlenül kompetens szakmailag az adott szellemi termék

-             a piaci szempontok értékelése az átlagos kari képviselők számára ismeretlen területnek bizonyultak,

 

Jelenlegi összetétel, tagok

Az Innovációs Bizottság elnöke a tudományos és innovációs rektorhelyettes, társelnöke a Kancellária Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság Pályázati Koordinációs Főosztály vezetője.

Tagok

Az egyes tudományterületekről:

-        orvos –és élettudomány Dr. Hild Gábor

-        természettudomány Dr. Almási Gábor

-        műszaki tudományok Dr. Baumann Mihály

-        közgazdaságtudományok Dr. Bedő Zsolt

Továbbá

-        a Szentágothai János Kutatóközpont részéről Dr. Kovács L. Gábor elnök úr

-        a Kutatáshasznosítási és Technológia- transzfer Osztály vezetője

A kutatás-fejlesztési projektek és a szellemi alkotások megfelelő hasznosulása érdekében a Bizottság elnöke jogosult külső és/vagy ipari partnerek  bevonására az innovációs és technológia-transzfer folyamatokba, melynek érdekében évente kétszer a Bizottság üléseire kibővített formában, ezen partnerek részvételével kerül sor.