Technológiai transzfer folyamat

Mi történik, ha a befogadott szellemi alkotás hasznosítására és/vagy értékesítésére kerül sor?

A feltalálót a szellemi alkotás hasznosítása és/vagy értékesítése esetén – a hatályos jogszabályokkal összhangban – megfelelő összegű díjazás illeti meg.

A szellemi alkotás hasznosítása során befolyt díjnak a szellemi alkotás jogi oltalmával, valamint a hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költségekkel való csökkentése után fennmaradó összege a szellemi alkotást létrehozó feltaláló(k), a kar/szervezeti egység és az egyetemi innovációs alap között kerül felosztásra az alábbi arányok szerint:

·         Feltaláló(k):                            70 %

·         Kar/szervezeti egység:           10 %

·         Egyetemi innovációs alap:     20 %

Több feltaláló esetén a feltalálói hányadoknak megfelelően kell felosztani a feltalálóknak járó összeget.

Mi történik, ha az Egyetem lemond a befogadott szellemi alkotáson fennálló jogáról?

Szolgálati szellemi alkotás esetén az Egyetem az oltalom megadását kizáró eljárási cselekmény vagy szándékos mulasztás előtt köteles felajánlani a feltalálónak a rendelkezési jog ingyenes átruházását.

A feltaláló a felajánlás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a KTTO felé írásban nyilatkozni arról, hogy a felajánlott rendelkezési joggal kíván-e élni. Amennyiben a feltaláló határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekintetni, mintha a rendelkezési jogról lemondott volna.