Tények és adatok

A Pécsi Tudományegyetemen 2005. óta működik Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály (KTTO). E szervezet feladata elsősorban a szellemi termékportfólió azonosítása, építése, a lehetséges és szükséges iparjogvédelmi oltalmi formák megszerzése, majd a szellemi termékek hasznosítása, innováció marketing, menedzsment, ipari kapcsolatépítés. A szervezetben a vezető mellett 2 fő szellemi termék jogász, 2 fő innováció menedzser és 2 fő ipari kapcsolatokért felelős menedzser tevékenykedik. A K+F+I tevékenység eredményességét a lenti táblázat mutatja be.

A K+F+I területen végzett pályázati tevékenység és a területhez kötődő kutatáshasznosítási tevékenység szorosan együttműködik. A szellemi termékek jelentős része a támogatott K+F+I projektekből került ki az elmúlt évek során, illetve a projekt tervezés is a szellemi termékek értékelésének megfelelően történt. A K+F+I terület stratégia a kutatáshasznosítási és pályázatmenedzsment munka során alakult ki.

A Pécsi Tudományegyetem K+F+I tevékenységének eredményessége

Kar

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

 

K+F+I megrendelésből származó bevétel (ezer Ft)

K+F+I célra elnyert pályázati források mértéke (ezer Ft)

Bejelentett, bejegyzett szabadalmak, oltalmak, know-how-k  (db)

ÁJK

6 599

0

0

168 247

86 153

67 262

0

0

0

0

ÁOK +KK

32 170

17 258

17 258

3 981 617

4 023 693

1 584 432

41

8

14

8

BTK

0

0

3 983

926 193

921 281

421 484

1

0

0

0

ETK

17 184

1 800

0

10 617

705 675

46 037

1

1

8

 

FEEK

22 984

17 831

29 800

22 175

27 719

14 114

2

0

0

0

IGYK

0

2 600

25 724

0

39 642

25 809

0

0

0

0

KTK

16 015

0

37 714

589 157

701 816

471 365

2

0

0

0

MIK

14 000

3 556

5 525

216 381

279 029

115 606

11

0

0

 

MK

0

0

0

0

7 971

37 692

1

0

0

1

TTK

50 000

30 200

45 807

1 320 953

1 580 351

588 012

13

4

6

5

PTE

158 952

73 245

165 811

7 235 340

8 373 330

3 371 813

72

13

28

14