Kutatási együttműködések

Kutatási együttműködések

Számos kutatási terület esetében vezethet kiemelkedő eredményekhez a közös kutatásfejlesztési tevékenység akár a PTE kutatócsoportjaival, akár más egyetemek kutatóival, vállalkozásokkal történő együttműködés keretében. Az innovációs lánc egyes szemei közötti kapcsolat megerősítése az Európai Unió kiemelt célkitűzései között is helyet kapott. Annak érdekében, hogy a kutatási kooperáció minden fél számára előnyös legyen, érdemes az együttműködés feltételeit már a kutatási tevékenység tervezése során írásban rögzíteni.

A kutatási együttműködések koordinálása a Pécsi Tudományegyetemen a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály feladatkörébe tartozik. A KTTO munkatársai az alábbi tevékenységekkel támogatják az egyetem kutatóit:

- koordinálják a belső és külső partnerekkel való kapcsolatfelvételt és egyeztetéseket

- javaslatokat tesznek az együttműködés lehetséges kereteit illetően

- részt vesznek az együttműködés keretében felmerülő költségek beazonosításában és költségvetési tervet készítenek

- előkészítik és véleményezik a kutatási szerződéseket

Minden kutatási együttműködés eltérő, ezért a KTTO jogászai és innováció menedzserei többszöri személyes egyeztetés során dolgozzák ki az adott kooperáció szerződéses feltételeit.

A megállapodásban rögzítésre kerül a közös kutatás-fejlesztési tevékenység során tervezett munka- és költségmegosztás, valamint a tevékenység eredményeként keletkező szellemi termék tulajdonjoga és a későbbi hasznosítás feltételei. Fontos kitérni továbbá az együttműködés keretében átadott információk bizalmas kezelésére, a titoktartási kötelezettség részleteire.


A kutatási együttműködések típusai

1.) Kutatási szerződés: kutatási szerződésnek minősül- az ügylet, illetve az okirat elnevezésétől függetlenül- minden olyan két-, vagy többoldalú jognyilatkozat, amelyben az Egyetem kutatás-fejlesztési munka elvégzésére, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles.

2.) Tudományos jellegű szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (továbbiakban: szolgáltatási szerződés): szolgáltatási szerződésnek minősül- az ügylet, illetve az okirat elnevezésétől függetlenül- minden olyan két-, vagy többoldalú jognyilatkozat, amelyben az Egyetem meglévő eszközeinek, valamint tudásának és szakértelmének, felhasználásával tudományos szolgáltatás nyújtására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles, amely hozzájárul a szerződéses partner kutatás-fejlesztés vagy innováció körébe tartozó tevékenységéhez. 

Ilyen szolgáltatás lehet többek között a tesztelés, mérés, rutin analízis.

3.) Tudományos jellegű tanácsadás nyújtására irányuló szerződés (továbbiakban: tanácsadói szerződés): tanácsadói szerződésnek minősül – az ügylet, illetve az okirat elnevezésétől függetlenül- minden olyan két-, vagy többoldalú jognyilatkozat, amelyben az Egyetem a közalkalmazottai tudásának és szakértelmének kihasználása által biztosított tanácsadói, szakértői szolgáltatás nyújtására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles, amely hozzájárul a szerződéses partner kutatás-fejlesztés vagy innováció körébe tartozó tevékenységéhez. Ilyen szolgáltatás lehet többek között a szakértői vélemény, tanácsadás kiadása.

4.) Egyéb, kutatáshoz kapcsolódó szerződés: ide tartozik az anyagátadási szerződés (Material Transfer Agreement), a kutatással kapcsolatos titoktartási szerződés, a kutatástámogatási szerződés, a konzorciumi szerződés kutatási projekt megvalósítására és bármely egyéb szerződés, mely az Egyetemen folyó kutatásfejlesztési tevékenységet és/vagy az Egyetem szellemi tulajdonjogait érinti.


Kérjük, amennyiben kutatási együttműködés keretében kíván kutatói tevékenységet folytatni, személyesen, e-mailben, vagy telefonon jelentkezzen Osztályunk tagjainál

A Pécsi Tudományegyetem Kutatási Szabályzatát az alábbi linken tekinthetik meg:

Kapcsolodó közlemények:

A Pécsi Tudományegyetem közleménye a Richter Gedeon Nyrt-vel kötött kutatási együttműködésről

Richter Gedeon Nyrt. közleménye az együttműködés meghosszabbításáról.