K + F pályázatok

I. A K+F pályázatokról

A hazai és nemzetközi K+F pályázatok remek lehetőséget nyújtanak a kutatások finanszírozásához valamint nemzetközi konzorciumokban való részvételhez, így elősegíthetik olyan projektek megvalósítását, amelyek forrás- vagy kapacitáshiány miatt nem jöhetnének létre pályázati forrás nélkül.

A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály munkatársai segítik a kutatókat az elérhető finanszírozási források felkutatásában, a megfelelő konzorciumi partner megtalálásában és a pályázati anyag összeállításában a PMII Pályázati Koordinációs Főosztály munkatársaival szoros együttműködésben.

1.       Pályázati információforrások

a.     Pivot

A PTE kutatói számára elérhető a ProQuest információaggregátor Pivot nevű naponta frissülő finanszírozási és kutatói profil adatbázisa, amely a világ minden részéről gyűjti össze és teszi kereshetővé az elérhető finanszírozási forrásokat, valamint kutatói profilokat. Az adatbázis nem csupán az EU Horizon 2020 forrásait tartalmazza, hanem amerikai, ausztrál, illetve ázsiai és európai országokból származó lehetőségeket is felsorol, illetve a feltöltött kutatói profilokhoz finanszírozási lehetőségeket ajánl. Amennyiben hozzáférést kíván igényelni a Pivot adatbázishoz, kérjük, forduljon Bányai Zsófiához az alábbi elérhetőségen: banyai.zsofia@pte.hu.

Elérhetőség: http://www.proquest.com/libraries/academic/management-solutions/Pivot.html

 

b.    Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

Az NKFIH 2015-ben egységes versenypályázati rendszert alakított ki a K+F+I célú Európai Uniós fejlesztési források és a hazai Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) forrásainak koordinált, célszerű és értékteremtő felhasználására.

A hazai kutatást, fejlesztést és innovációt ösztönző pályázati felhívásokat bemutató összefoglaló táblázat elérhető az NKFIH honlapján: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok

 

II. Hazai pályázatok

1.      Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Pályázatai

Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Forrása a gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék, valamint annak költségvetési kiegészítése.

Az NKFIH a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs források szakpolitikailag megalapozott koordinációjáért, célszerű, hatékony és átlátható felhasználásáért felelős intézmény, amely versenypályázatok keretében finanszíroz értékteremtő kutatási, fejlesztési és innovációs programokat az alapból.

Az aktuális pályázatok az NKFIH oldalán érhetők el:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok

 

2.      Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A 2014-2020-ig tartó programozási időszak Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program célja a gazdasági növekedés ösztönzése Magyarországon. A program által megjelölt legfőbb beavatkozási területek között szerepel a K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése, számos felhívás esetében a felsőoktatási intézmények is a kedvezményezettek között szerepelhetnek, akár több szereplőből álló konzorcium tagjaként.

Az aktuális Európai Uniós forrásból finanszírozott (Széchenyi 2020) pályázatok itt érhetők el:

https://www.palyazat.gov.hu/plyzatkeres

 

Egyetemek számára az alábbi GINOP-konstrukciók a legrelevánsabbak jelenleg (egyes felhívások esetében az intézmény konzorcium tagjaként nyújthat be pályázatot):

 

GINOP-2.2.1-15 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

A felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények, iparjogvédelmi oltalmak létrejötte céljából. A kiírás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében.

Kedvezményezettek köre: vállalkozások, kutatóhelyek, nonprofit gazdasági társaságok

Támogatás mértéke: projektfüggő (50-80%)

Támogatási minimum összege (Ft): 500.000.000

Támogatási maximum összege (Ft): 4.000.000.000

Pályázati dokumentáció elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4516

 

GINOP-2.3.2-15 - Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg.

Kedvezményezettek köre: egyetemek, kutatóhelyek, nonprofit gazdasági társaságok

Támogatás mértéke: max. 100%

Támogatási minimum összege (Ft): 500.000.000

Támogatási maximum összege (Ft): 2.000.000.000

Pályázati dokumentáció elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4515

 

GINOP-2.3.3-15 - Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.

Kedvezményezettek köre: egyetemek, kutatóhelyek, nonprofit gazdasági társaságok

Támogatás mértéke: max. 100%

Támogatási minimum összege (Ft): 50.000.000

Támogatási maximum összege (Ft): 1.000.000.000

Pályázati dokumentáció elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4502

 

GINOP-2.3.4-15 - Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése

A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (a továbbiakban: FIEK) céljai olyan ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása, amely alkalmas az ipari partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására, versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére, termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére, melynek eredményeként az érintett termékek piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a partnercégeknél.

Kedvezményezettek köre: Kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, Kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, Egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények

Támogatási feltételek: A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A támogatást igénylőnek a projektterve benyújtásakor rendelkeznie kell a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.

Támogatás mértéke     75%

Támogatási minimum összege (Ft): 4.000.000.000

Támogatási maximum összege (Ft): 8.000.000.000

Pályázati dokumentáció elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/node/57141

 

3.      Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program közvetve kapcsolódik a kutatás-fejlesztés területéhez, hiszen az operatív program beavatkozási területei között szerepel az utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben.

EFOP-3.6.1 - Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések

A felhívás általános célja, hogy komplex intézményi fejlesztési projektek keretében biztosítsa a felsőoktatási intézmények hatékony bekapcsolódását a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításába, és hogy a magas színvonalú célzott alapkutatások és alkalmazott kutatások emberi erőforrás feltételeinek javítása által hozzájáruljon a nemzetgazdasági célok megvalósításához. A kutatások feltételrendszerének javítása az intelligens szakosodás mentén támogatja az oktatás

Kedvezményezettek köre: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények

Támogatási feltételek: a felhívás 3. pontja alapján.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási minimum összege (Ft): 100.000.000

Támogatási maximum összege (Ft): 3.500.000.000

 

Várható EFOP pályázati felhívások:

EFOP-1.8.5-16 Prevenciós célú egészségfejlesztés a köznevelésben 

EFOP-2.2.1-16 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése 

EFOP-2.2.7-16  Gyermek és ifjúságpszichiátria

EFOP-2.2.9-16 Klinikai skill laborok fejlesztése

EFOP-3.1.2-16 A pedagógusok módszertani fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

EFOP-1.8.6-16 A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén

EFOP-2.2.5-16 Egységes ápolási eszközpark kialakítása

EFOP-2.2.12-16 Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése

 

4.      A pályázás módja – Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR)

Az EPR teszi lehetővé pályázatok készítését, jóváhagyását, benyújtását, értékelését, valamint az elnyert és finanszírozott pályázatokról a szakmai és pénzügyi jelentések elektronikusan, az interneten keresztül történő benyújtását. A regisztrációval az intézmények is közvetlen kapcsolatba kerülnek az NKFIH elektronikus rendszerével. Az elektronikus ügyintézés lehetővé teszi

az intézmény képviselőjének és pénzügyi vezetőjének adathozzáférését,

az illetékes pályázati jóváhagyások („aláírások”) elektronikus elvégzését,

az intézményhez tartozó kutatóhelyek és kutatók jogállásának hitelesítését,

a kutatási projektek szakmai és pénzügyi jelentéseinek benyújtását,

pályázatok készítését és benyújtását és

a kutatók személyi adatlapjainak kezelését..

 

Az Elektronikus Pályázati Rendszer intézményi adminisztrátorokon keresztül érhető el. A regisztrált intézmény kijelölt adminisztrátora regisztrálhat új kutatót az intézményhez, vagy annak valamelyik kutatóhelyéhez.

A PTE intézményi adminisztrátorának neve és elérhetősége: Latyák Helga (latyak.helga@pte.hu)

III. Nemzetközi pályázatok és együttműködési lehetőségek

1.      Horizont 2020

A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikája 2014-2020 év között. A program minden eddiginél nagyobb, közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A program a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére.

Három kezdeményezést (FP – Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram; CIP – Versenyképességi és Innovációs Keretprogram; EIT – Európai Innovációs és Technológiai Intézet) foglal magában és a korábbi keretprogramoknál egyszerűbb adminisztrációt, valamint új, innováció-orientált szemléletet vezet be. A Horizont 2020 program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati forrásokat jelent, vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi keretből mindegyik tagállam annyit hasznosít, amennyire képes: a pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós szinten is mérhető hatás.

·         a program kiemelt célja, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek, ezért a kutatástól a piaci hasznosításig terjedően az innovációs lánc minden szakaszához támogatást nyújt;

·         a hangsúlyt a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák megoldására helyezik (pl. egészségügy, energia, közlekedés területein);

·         egyszerűsítik az adminisztratív szabályokat és eljárásokat, áttekinthetőbbé teszik a finanszírozási rendszert, gyorsítják a szerződéskötést, a pályáztatás szinte teljes mértékben elektronikus úton történik;

·         a program kiemelten kezeli a kis- és középvállalkozói szektort: a Horizont 2020 program egyik fontos újdonsága, hogy a kkv-k támogatására új eszközt vezet be az Európai Bizottság, amely az innovációs lánc teljes folyamatában - az ötlettől a piaci bevezetésig - végigkíséri a kkv-kat. Egy-egy vállalkozás önállóan is pályázhat a kiírásokra, míg korábban ez csak nemzetközi konzorciumokban volt lehetséges. 

A Horizont 2020 program szerkezete három pillérre épül: 

Kiváló tudomány - az EU-nak a tudományos kiválóság terén világviszonylatban betöltött vezető szerepének megerősítését célozza.

Vezető ipari szerep - Európa vezető szerepét hivatott megalapozni a kutatás-fejlesztés és innováció területén, amit a kulcsfontosságú technológiák támogatásával, a tőkéhez való szélesebb körű hozzáférés biztosításával, valamint a kis- és középvállalkozások segítésével terveznek elérni.

Társadalmi kihívások – az Európa egésze számára kihívást jelentő társadalmi kérdések megoldásához kíván hozzájárulni az egészségügy, élelmezésbiztonság és fenntartható mezőgazdaság, az energia, a közlekedés, az éghajlatváltozás és környezetvédelem, valamint az inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak területein.

Forrás: NKFIH honlap: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/horizont-2020/mi-horizont-2020

A jelentkezés menetét beumtató videó: https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0

2.      Tudományos és Technológia Együttműködés (TéT)

Magyarország jelenleg 37 országgal tart fent kormányközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést, illetve további 9 országgal írt alá intézményközi TéT megállapodást. A kétoldalú TéT kapcsolatok kiemelt célja a két ország közötti K+F+I együttműködések pályázati úton történő támogatása.

A nemzetközi TéT kapcsolatokat 9 reláció (Berlin, Brüsszel (EU), London, Moszkva, New York, Párizs, Peking, Tel-Aviv és Tokió) esetében a kihelyezett TéT attasék munkája is segíti. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Külügyminisztériummal közösen működteti a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó TéT attaséi hálózatot, ellátva annak szakmai irányítását. Az attasék állomáshelyükön nyomon követik az egyes országok K+F+I trendjeit, segítséget nyújtanak a bilaterális egyezmények megkötéséhez, a két ország kutatói közötti kapcsolatok kiépítéséhez és a partnerkereséshez.

 

3.      Interreg Central Europe Programme

A program az alábbi célterületeken segíti az érdekelt tagállamok együttműködéseit:

·         innováció és versenyképesség;

·         a széndioxid-kibocsátás csökkentése;

·         a természeti és kulturális örökség védelme, fenntartható növekedés;

·         közlekedés.

A programban kilenc EU tagország vesz részt (Lengyelország, Németország (nem teljes területével), Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország (nem teljes területével), Horvátország.

Az Interreg Central Europe Programme honlapja: http://www.interreg-central.eu/.

 

4.      Erasmus+ Program

A program 2. pályázati kategóriája releváns K+FI szempontból:

Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

·         Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között

·         Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés

·         Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés

·         Informatikai támogató platformok

·         Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek

További információ az Erasmus+ Pályázati Útmutatóban érhető el magyar nyelven (116. o.-tól): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_hu.pdf

 

5.      Interreg – Danube Transnational Programme

A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy az egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területek intézményei közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra. A projekt célja a megoldások közös keresése, de nem a „megoldás” megvalósítása, a projektek így leginkább tervezési, kutatási, szakmai együttműködési jellegűek, melyek indokolt esetben kisebb kivitelezési elemeket is magukba foglalhatnak. 

A DUNA program fő prioritásai:

1.    K+F és társadalmi innováció a Duna Régióban

2.    Környezet és kulturális felelősség a Duna Régióban

3.    A jobb összekapcsolódásért a Duna Régióban

4.    Intézményi együttműködések a Duna Régióban

Bővebb információ: http://www.interreg-danube.eu/

 

A nemzetközi pályázatokkal kapcsolatban szívesen állnak rendelkezésre a PMII Pályázati Koordinációs Főosztály - Nemzetközi Pályázati Csoport munkatársai az alábbi elérhetőségeken:

Göndöcsné Agócs Dóra - nemzetközi projektmenedzser:

e-mail: agocs.dora@pte.hu, mellék: 12292

Jankovics Réka - nemzetközi projektmenedzser:

e-mail: jankovics.reka@pte.hu, mellék: 12292