K + F + I együttműködések

 

Szeretné, ha vállalata K+F+I projektjét kiváló kutatók vezényelnék le Magyarország egyik legjobb kutatóegyetemén?

Bővítené K+F kapacitását és kompetenciáját?

Kiszervezné vállalata K+F+I tevékenységének egy részét?

Tartós versenyelőnyre tenne szert a piacon egy új szabadalmaztatható termékkel/szolgáltatással?

Vállalkozása fejlődéséhez elengedhetetlennek tartja az innovációt?

Pályázati lehetőségek sikeres kihasználásához egyetemi partnerre lenne szüksége?

Szakértői véleményre, tanácsadásra van szüksége egy K+F+I projektjéhez?

 

Amennyiben igennel válaszolt valamelyik kérdésre, kérjük, olvasson tovább és ismerje meg a Pécsi Tudományegyetemmel való K+F+I együttműködési lehetőségeket vagy keressen bennünket elérhetőségeinken.

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4

Telefon: +36-72/ 501-500 / 12032

E-mail: ktto@pte.hu

 

I.  A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály (KTTO) szerepe

A KTTO fő törekvése, hogy a kutatásfejlesztéssel és innovációval foglalkozó gazdasági szervezetek megtalálják a legoptimálisabb együttműködési lehetőségeket a Pécsi Tudományegyetemmel és hosszútávon mindkét fél számára gyümölcsöző kapcsolat alakuljon ki.

A sikeres együttműködés érdekében a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály az alábbi tevékenységeket látja el:

·         a beazonosított kutatásfejlesztési projekteket az ipari partnerek felé kiközvetíti és az egyetem nevében tárgyaló félként lép fel, koordinálja a K+F megbízások előkészítését, valamint egyéb innovációs megállapodások megkötését, majd azok megvalósulását

·         a szükséges külső források megszerzése kapcsán együttműködik a Pályázati Koordinációs Főosztállyal, és külső partnerekkel, 

·         vezeti az egyetemi szellemi alkotások nyilvántartását,

·         lebonyolítja a szükséges iparjogvédelmi eljárásokat, 

·         kutatáshasznosítási tevékenységet végez, melynek keretében - támogató, piaci, befektető - partnert keres, menedzseli a folyamatot (partnerrel való tárgyalás, szerződéskötés, együttműködés koordinációja). 

·         ellátja a szellemi alkotások hasznosítási tevékenységeit (belső hasznosítás, hasznosítási szerződések előkészítése, hasznosító cég alapítása), a döntés-előkészítéstől az ügylet megvalósításáig, 

·         kapcsolatot tart a feltalálókkal, beazonosítja a K+F kompetenciákat,

·         kapcsolatot tart a külső partner intézményekkel (ipari. non-profit és intézményi partnerek) 

 

II.  Az együttműködés formái és feltételei

1. Kutatási szerződés

Kutatási szerződés keretében a szerződő felek kötelesek legalább az alábbi kérdésekben

megállapodni:

a)      a kutatás tárgyának pontos és részletesen kifejtett meghatározása,

b)      a kutatás elvárt eredményeinek pontos és részletesen kifejtett meghatározása,

c)      a szerződés teljesítésének határideje,

d)      a vállalkozási díj összege, amelynek fedeznie kell legalább a tevékenységet terhelő

e)      kiadásokat,

f)       a szerződés aláírásakor a feleknél már meglévő szellemi alkotások meghatározása és azokkal

g)      való rendelkezés (background IP),

h)      a kutatás eredményeként keletkező szellemi alkotások tulajdonjoga (foreground IP),

i)        a feleket terhelő titoktartási kötelezettség és publikálási jog,

j)        az Egyetem részéről a kutatási tevékenység szerződésszerű elvégzéséért szakmailag felelős

k)      személy(ek) megnevezése.

k)

2. Tudományos jellegű szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

Ilyen szolgáltatás lehet többek között a tesztelés, mérés, rutin analízis, szakértői vélemény, tanácsadás.

Szolgáltatási szerződés keretében a szerződő felek kötelesek legalább az alábbi kérdésekben

megállapodni:

a)      a szolgáltatás tárgyának pontos és részletesen kifejtett meghatározása,

b)      a vállalkozási díj összege, amelynek fedeznie kell legalább a tevékenységet terhelő

c)      kiadásokat, figyelembe véve a teljesítéshez felhasznált eszközök, anyagok amortizációs és

d)      egyéb költségeit is,

e)      a szolgáltatási tevékenység nyújtása során felhasznált vagy létrejövő szellemi alkotások

f)       tulajdonjoga az Egyetemet illeti,

g)      a szolgáltatás eredményeként keletkező adatok, jelentések a megrendelő tulajdonát képezik,

h)      a feleket terhelő titoktartási kötelezettség,

i)        az Egyetem részéről a szolgáltatási tevékenység szerződésszerű elvégzéséért szakmailag

j)        felelős személy(ek) megnevezése

 

3.      Kutatási célú támogatási szerződés

Konzorciumi pályázat esetén, amennyiben az egyetemmel együtt kíván pályázni partnerként vagy abban az esetben, ha pályázatból elnyert forrásból fedezné a kutatás költségeit.

 

4. Egyéb, kutatáshoz kapcsolódó szerződések

Ilyen egyéb szerződés lehet különösen a titoktartási megállapodás vagy titoktartási nyilatkozat, az anyagátadási megállapodás, konzorciumi szerződés, együttműködési szerződés.

Amennyiben részletesebben szeretne tájékozódni az együttműködési lehetőségekről, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeinken:

 

III. Meglévő partnereink

Nagyvállalatok:

E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató és Áramszolgáltató Zrt

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

MECSEKÉRC Zrt.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Pannon Pharma Gyógyszergyártó Kft.

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Richter Gedeon Nyrt.

Siemens Zrt.

 

KKV-k:

„ADWARE” Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

B2AM Innovációs Kft.

C.C. Soft Informatikai Szolgáltató Kft.

Daten-Kontor Kft.

Eurojet Medical Orvosi Műszerfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

GEOCHEM Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Hisztopatológia Kft.

InfomatiX Kft.

Lakics Gépgyártó Kft.

M Profood Élelmiszeripari, Szaktanácsadó és Kereskedelmi Zrt.

Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók „Akkreditált Innovációs” Klaszter

Pap Egészségügyi és Szolgáltató Bt.

Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft.

Strabil Kft.

TeGaVill Kft.

Toxi-Coop Toxikológiai Kutató Központ Zrt.

 

Transzfer és szakmai szervezetek:

Baranya Megyei Vállalkozói Központ

DDDKKK Innovációs Nonprofit Zrt.

Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete

Dél-Dunántúli Régió Élelmiszergazdasága Fejlesztéséért Egyesület

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Kft.

Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.

Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület

Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt.

Somogy Megyei Vállalkozói Központ

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Tolna Megyei Vállalkozói Központ

Tudományos és Technológiai Alapítvány

ValDeal Innovációs Zrt.

 

Klaszterek:

Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter

Gépipari Klaszter

Innovációmenedzsment Innovációs Klaszter

Kék Gazdaság Innovációs Klaszter

Mediaklaszter

Mobilitás és Multimédia Klaszter

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter

 

Akadémiai partnerek:

ETTF (Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum), melynek célja:

A hazai egyetemek tudástranszfer szemléletének és gondolkodásmódjának formálása, a szakterületen elérhető tudásbázis megosztása és információk terjesztése, közös módszertani elemek és eszközök kialakítása, az együttműködésben rejlő előnyök kiaknázása, a fejlesztési célok megvalósításához szakmai háttér biztosítása, és ezeken keresztül a szellemitulajdon-kezelés és hasznosítás kultúrájának és feltételrendszerének folyamatos fejlesztése, szükségességének tudatosítása

TagoK: SZTE, DE, ELTE, SE stb.

 

Egyéb:

HVCA Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület Felsőoktatási tagozatának tagja a PTE. /HVCA: a magántőke és kockázati tőke szektor érdekeit képviseli Magyarországon a tagjai támogatása által/