Szeptember 17-éig nyújtható még be pályázat a PoP alapra

Szeptember 17-éig nyújtható még be pályázat a PoP alapra

Beküldte: czibok

A Pécsi Tudományegyetem kiemelt fontosságot tulajdonít az egyetemen létrejövő szellemi termékek gazdasági hasznosításának. Ehhez kapcsolódóan kívánja létrehozni a szellemi termékek piacra juttatását, hasznosítását megkönnyítő PTE PoP (Proof of Principle) Alapot. Az alap elsődleges célja a termékvalidáció és termékfejlesztés támogatása.
Az egyetemen folyó kutatási tevékenység keretében kifejlesztett találmányok nagyon gyakran nem jutnak el addig a technológia-fejlettségi szintig, ahol üzleti hasznosíthatóságuk bizonyítottá válhat, legtöbb esetben hiába rendelkeznek komoly hasznosíthatósági potenciállal értékesítésüknek komoly gátat szab az alacsony technológiai érettség. Ezt a fejlesztési lépést a külső partnerek még nem, az alapkutatási programok már nem finanszírozzák, miközben a szellemi termék piacra vitelét, értékesítését legtöbbször ellehetetleníti a magas üzleti kockázat. A tapasztalható finanszírozási rés, a hasznosíthatósághoz szükséges célirányos fejlesztések, bizonyítások pénzügyi hátterét leghatékonyabban e céllal létrehozott önálló pénzügyi alappal lehet megvalósítani.
Az alapból támogatható tevékenységek:
• Ötletvalidációhoz kapcsolódó költségek, piackutatás
• Proof of Concept (igazoló) kísérletek végzése; ehhez kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés
• Prototípus-fejlesztés; • Külsős vizsgálatok, terméktesztek, terepkísérletek;
• Külső szakértők megbízása rövid, üzleti-hasznosítási modell kidolgozására, piacelemzésre, piacfókuszálásra;
• Külső szolgáltatások igénybe vétele (pl. szoftverfejlesztés, rapid prototyping, analitikai szolgáltatások, stb.);
• Egyértelműen a hasznosítás érdekében tervezett utazások, kiküldetések finanszírozása (pl. ipari konferenciákon, partnertalálkozókon történő részvétel)
Az alapra pályázatot nyújthatnak be az egyetemen teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak a kutatóhely vezetőjének támogatása mellett. A pályázat részletei, a kitöltendő űrlapok és nyilatkozatok az alábbi linken érhetőek el: http://innovacio.pte.hu/sites/default/files/PoP/PTE%20PoP.docx
Ugyancsak pályázhatnak:a PTE-vel hallgatói, Ph.D hallgatói jogviszonyban álló személyek a témavezető és a kutatóhely vezetőjének támogatása mellett. A hallgatói pályázat részletei, a kitöltendő űrlapok és nyilatkozatok az alábbi linken érhetőek el: http://innovacio.pte.hu/sites/default/files/PoP/PTE%20PoP%20Std.docx
A kiírásra a rendelkezésre álló keret várható kimerülése miatt csak 2019. szeptember 17. 16.00 óráig van lehetőség pályázatot benyújtani!