Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet

Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet


Életminőség kutatócsoport
Research Areas: 

• Fizikai aktivitás és életminőség a serdülőkorúaknál kérdőíves módszerrel

• A percipiált egészségi- és „wellness” állapotot befolyásoló pszichoszociális tényezők hatásvizsgálata fi atal felnőttek körében; élsportolók egészségi állapota és koherencia érzete

• Vizsgálatok az idősebb korosztálynál, felnőtt magyar nők (45-65) fi tnessz szintje

• Élsportolók fi tness tesztje

• Integrációs lehetőségek a közoktatás sportjában - szerepe a fogyatékkal élők életminőségének javításában

• Lépcsőn végrehajtott nagy intenzitású edzés akut izommechanikai, élettani, és mikrosérüléseket okozó hatása

Products & Services: 

• Különböző életminőségi és egészségügyi kérdőíves felmérések

• Szakmai továbbképzés integráció-inklúzió témakörben sporszakembereknek

• SNI gyermekek és fi atal felnőttek tanfolyam jellegű foglalkozásainak megszervezése többféle sportágban

• Pécs város és a környező települések fogyatékkal élő lakosságának szervezett egészségügyi mérése, felvilágosítás és tanácsadás, sport- és játékfoglalkozások lebonyolítása; „Mozogj velünk!” és „Mozduljunk együtt !” programok

• Sajátos igényeknek – egészségi állapotnak, életkornak, előképzettségnek – megfelelő mozgásprogramok összeállítása

Special instrumentation, laboratory: 

• Biomechanikai laboratórium: komplett spiro-ergometriai rendszer (SCHILLER AT60), kerékpár-ergométer, futópad, Polar Team System sportteszter készlet, antropometriai készlet, Spirodoc típusú spirométer, pulzoximéter, vérlaktát-analizátor, lépésszámlálók ; Multicont II dinamométer, elektromiográfi a

Research Group's leader: 
Dr. Rétsági Erzsébet
Contact: 

Kutatáshasznosítási és

Technológia-transzfer Központ

Tel: +36-72-501-500 / 12292

e-mail: ktto@pte.hu

Természettudományi Kar

InnoPont

7623 Pécs, Ifj úság útja 6.

Tel.: +36-72-503-600 / 24283


Letöltés