Természettudományi Kar Környezettudományi Intézet

Természettudományi Kar Környezettudományi Intézet


FLIP (Flash Flood Investigation and Prediction group, Villámárvíz kutató és előrejelző csoport)
Research Areas: 

• Villámárvizek környezeti hatásai

Az éghajlatváltozás egyik kísérőjelensége a szélsőséges légköri események gyakoriságának és intenzitásának növekedése. Magyarországon a legpusztítóbb természet hirtelen konvektív feláramlásokhoz, szupercellákhoz köthetők. A szupercellákhoz köthető események kísérőjelenségei a villámárvizek. A villámárvizek előfordulási helyét és nagyságát több környezeti paraméter is befolyásolja, mint pl. a csapadék, felszínhasználat, domborzat valamint a talajparaméterek. A numerikus megközelítésen alapuló előrejelzés egyik legfontosabb paramétere a talajvastagság. Ennek meghatározása azonban nehézkes, mivel tagolt domborzat esetén a talajvastagság térben rendkívül változó, felmérése hagyományos módszerekkel energiaés időigényes tevékenység. Nagy területek talajvastagságának gyors felmérésére egyik lehetséges megoldás a geoelektromos ellenállás mérésén alapuló vizsgálat. Ezzel a módszerrel pontos képet kaphatunk a veszélyeztetett vízgyűjtők talajvastagságáról és potenciális víztároló képességéről. A talajvastagság pontosabb ismerete elősegíti a villámárvizek numerikus modelleken alapuló előrejelzését, ezáltal jelentősen csökkentve a gazdasági és emberéletben keletkezett veszteségeket, így a társadalmi-gazdasági hasznosulás megkérdőjelezhetetlen.

Referenciák:

• Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) tervezése és kidolgozása dombsági és középhegységi kisvízgyűjtőkre, elöntési- és veszélytérkép elkészítése

 

Products & Services: 

• Veszélyeztetettségi térkép - egy adott település környzetének felmérése, és annak megbecslése, hogy mekkora valószínűséggel várhatók ott villámárvízek

• Elöntési térkép - egy adott folyóvíz vízállásának és kiöntésének modellezése különböző csapadékmennyiség-szcenáriók esetén; hasznos lehet pl. településtervezésnél vagy akár egy konkrét építkezésnél

• Talajnedvesség monitoring - egy település környezetének folyamatos megfi gyelése kihelyezett eszközökkel; ennek segítségével a villámárvíz érkezése előre jelezhető, időjárási viszonyoktól függően néhány órával vagy akár nappal; a rendszer egyszeri kiépítés

• Talajok szemcseeloszlásának és textúrájának meghatározása lézeres mérőműszerrel

Special instrumentation, laboratory: 

• Fritsch Analysette 22 (Fritsch Gmbh, Idar-Oberstein, Németroszág)

• Time Domain Refl ectrometer

Research Group's leader: 
Dr. Czigány Szabolcs, Dr. Pirkhoffer Ervin
Contact: 

Kutatáshasznosítási és

Technológia-transzfer Központ

Tel: +36-72-501-500 / 12292

e-mail: ktto@pte.hu

Természettudományi Kar

InnoPont

7623 Pécs, Ifj úság útja 6.

Tel.: +36-72-503-600 / 24283


Letöltés