Természettudományi Kar Kémiai Intézet

Természettudományi Kar Kémiai Intézet


Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport
Research Areas: 

• Átmenetifémek (platina, palládium, ródium) komplexeinek szintézise, és azok elemi reakcióinak vizsgálata

• Átmenetifém-katalizált enantioszelektív homogénkatalitikus reakciók (hidrogénezés, hidroformilezés, hidroalkoxikarbonilezés)

• Új heterociklusos származékok nagyhatékonyságú szintézise

• Biológiai fontosságú alapvázak (szteroidok, terpének, tropánvázas vegyületek) funkcionalizálása keresztkapcsolási és karbonilezési reakciókban

• Környezetbarát (alternatív) oldószerek alkalmazása homogénkatalitikus reakciókban

• ’Gazda-vendég’ kölcsönhatások alap- és alkalmazott kutatási vizsgálata

Products & Services: 

• Szintézisek, szerkezet-meghatározások

Special instrumentation, laboratory: 

• A kémiai szerkezetazonosítás ’standard’ nagyműszerei (IR, Raman, NMR, MS)

Research Group's leader: 
Dr. Kollár László
Contact: 

Kutatáshasznosítási és

Technológia-transzfer Központ

Tel: +36-72-501-500 / 12292

e-mail: ktto@pte.hu

Természettudományi Kar

InnoPont

7623 Pécs, Ifj úság útja 6.

Tel.: +36-72-503-600 / 24283


Letöltés