Természettudományi Kar Fizikai Intézet

Természettudományi Kar Fizikai Intézet


Fluoreszcencia Spektroszkópia Kutatócsoport
Research Areas: 

• fluoreszcencia spektroszkópia - 200 – 1600 nm (UV-VIS-NIR) spektrumtartományon különböző minták spektrális elemzése

- időbontásos mérésekben gyors anyagszerkezeti változások nyomon követése

• integráló gömbök

- alacsony koncentrációjú és/vagy szóró oldatokban valódi (torzítatlan) színképek és oldott anyag koncentrációjának meghatározása

Referenciák:

http://physics.ttk.pte.hu/erostyak/

• 27 év gyakorlat az optika tanításában, a spektroszkópiai és optikai kutatásokban

 

Products & Services: 

• speciális koncentrációmeghatározás összetett, akár szórást is tartalmazó, alacsony koncentrációjú, többkomponensű oldatokból integráló gömbök/üregek felhasználásával

• spektrális mérések anyagvizsgálathoz, fényforrások bevizsgálásához, összehasonlító elemzéséhez a 200 – 1600 nm tartományon; gerjesztési, emissziós, szinkrongerjesztési színképek, lecsengési görbék mérése; komplex minták gyors sorozatelemzéséhez mérési módszer kidolgozása DMISF alapokon (Diff erential Matrix Isopotential Synchronous Fluorimetry)

• nagyméretű, magas láthatósági kontrasztú, LED forrású kijelzőtábla tervezése nagy intenzitású (pl. direkt napfény) fényviszonyokhoz

Special instrumentation, laboratory: 

• Jobin-Yvon Fluorolog spektrofl uoriméter

• Jobin-Yvon Nanolog spektrofl uoriméter

• Perkin-Elmer lumineszcenciás spektrométer

Research Group's leader: 
Dr. Erostyák János
Contact: 

Kutatáshasznosítási és

Technológia-transzfer Központ

Tel: +36-72-501-500 / 12292

e-mail: ktto@pte.hu

Természettudományi Kar

InnoPont

7623 Pécs, Ifj úság útja 6.

Tel.: +36-72-503-600 / 24283


Letöltés