Természettudományi Kar Földrajzi Intézet

Természettudományi Kar Földrajzi Intézet


Kistérségfejlesztési kutatócsoport
Research Areas: 

• Kistérségfejlesztés

A kutatás a kistérségek környezetvédelmi tervezésének, hatékonyságának vizsgálata, elsősorban a Dél-Dunántúli régióban. A kutatás kiterjed arra, hogy a kistérségekben mennyire érvényesül a környezetvédelem eszméje, melyek a környezetvédelmi fejlesztés jellemzői, lehetőségei. A vizsgálat tárgya még, hogy a különböző típusú fejlesztési programok mennyire felelnek meg a környezetvédelem célkitűzéseinek, törvényi előírásoknak, valamint a célok elérésben mennyire érvényesül a kistérségi-közösségi jelleg.

• Környezetföldrajz, környezetvédelem

Kutatási terület a környezetvédelem, a környezetföldrajz, mely a területi egységek környezetvédelmi jellemzőinek elemzését foglalja magába, illetve a természet és az épített környezet elemeinek állapotértékelését. A kutatás további aspektusa a területfejlesztés környezetvédelmi vonatkozásai, településkörnyezet, a környezetvédelem társadalmi, gazdasági elemeinek vizsgálata.

Products & Services: 

• Valamely probléma elemzése, területi szintű környezeti probléma vizsgálata, javaslatok megfogalmazása

• Környezetvédelmi, kistérség-fejlesztéssel kapcsolatos kutatás, tanulmánykészítés

Research Group's leader: 
Dr. Gálosi-Kovács Bernadett
Contact: 

Kutatáshasznosítási és

Technológia-transzfer Központ

Tel: +36-72-501-500 / 12292

e-mail: ktto@pte.hu

Természettudományi Kar

InnoPont

7623 Pécs, Ifj úság útja 6.

Tel.: +36-72-503-600 / 24283


Letöltés