Természettudományi Kar Biológia Intézet

Természettudományi Kar Biológia Intézet


Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Research Areas: 

• Természetes és mesterséges agrobaktérium rezisztencia

Mezőgazdasági haszonnövényeknél, így szőlőnél is, az agrobaktériumok által okozott golyvás betegség komoly károkat okozhat. Célunk a Vitis amurensis fajból származó agrobaktérium rezisztencia genetikai és molekuláris biológiai alapjainak feltárása. Ezzel párhuzamosan mesterséges géneket is kialakítunk, amelyek a “géncsendesítés” jelenségét kihasználva szintén alkalmasak lehetnek rezisztens növények létrehozására. Reményeink szerint kísérleteink olyan védekezési lehetőséget nyitnak majd meg, amely nemcsak a szőlő, hanem más növények esetében is alkalmazható lesz. A természetes rezisztenciagén megismerése céljából egy szőlő (Vitis vinifera) hibridcsalád egyedeit jellemezzük agrobaktérium törzsekkel való fertőzéssel és a rezisztenciával kapcsolt DNS-markerek (RAPD, AFLP, SCAR) azonosításával. A szoros kapcsoltságot mutató DNS-markerek azonosítása nagyban elősegíti a betegségnek ellenálló szőlőfajták klasszikus módszerekkel történő nemesítését (marker assisted selection) és hosszabb távon lehetőséget nyújt a rezisztenciagén izolálására is. Ezzel párhuzamosan a „silencing” technológiára alapozva kísérleteket végzünk a T-DNS onkogének (iaaM, iaaH) expressziójának gátlására rövid, kettős szálú RNS szerkezetek (shRNA, miRNA) átírását biztosító konstrukciókat tartalmazó transzgenikus növényekben. E munka elméleti és gyakorlati jelentőséggel egyaránt rendelkezik, hiszen hozzájárul a kórfolyamat alaposabb megismeréséhez, és lehetővé teszi a betegségnek ellenálló fajták létrehozását.

Special instrumentation, laboratory: 

• DNS labor - DNS szekvenciák kimutatására és klónozására alkalmas laboratórium, a megfelelő PCR készülékekkel, asztali centrifugákkal és az elválasztáshoz, izoláláshoz szükséges gélelektroforézis berendezésekkel és a klónozáshoz szükséges restrikciós enzimekkel, vektorokkal

• Mikrobiológiai laboratórium - Steril mikrobiológiai munkára alkalmas laboratórium, nem patogén laboratóriumi Escherichia coli, növénypatogén Agrobacterium és szimbiótikus Rhizobium törzsek vizsgálatára

• Steril növényi munkára, transzgenikus növények (Arabidopsis, Kalanchoe, dohány) előállítására alkalmas laboratórium

Research Group's leader: 
Dr. Putnoky Péter
Contact: 

Kutatáshasznosítási és

Technológia-transzfer Központ

Tel: +36-72-501-500 / 12292

e-mail: ktto@pte.hu

Természettudományi Kar

InnoPont

7623 Pécs, Ifj úság útja 6.

Tel.: +36-72-503-600 / 24283


Letöltés