Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Építőipari Szakmai Intézet

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Építőipari Szakmai Intézet


Szerkezetek Diagnosztikája
Research Areas: 

• Falazott szerkezetek optimalizált diagnosztikai eljárásai

A kutatás célja falazott szerkezetek mechanikai és szerkezeti jellemzőinekvmeghatározására olyan vizsgálati módszerek kidolgozása, amelyek a gyakorlativalkalmazás szempontjából megfelelő megbízhatósággal bírnak és a lehető legkisebb roncsolást okozzák a vizsgált szerkezetekben. A kutás során laboratóriumi vizsgálatokat végzünk falazott próbatesteken, különböző vizsgálati módszerek felhasználásával. A laboratóriumi eredmények feldolgozását követően a vizsgálatokat kiterjesztjük tényleges szerkezetekre is (elsősorban hidak, falazott szerkezetű építmények). A vizsgálatok eredményeként különböző roncsolásmentes, kis roncsolással járó és roncsolásos módszerek megbízhatóságát hasonlítjuk össze a matematikai statisztika módszereivel és különböző szerkezet típusokra optimalizált vizsgálati algoritmusokat dolgozunk ki a szerkezet jelentőségének, műszaki és statikai állapotának megfelelően. A kutatási eredmények elsődleges felhasználási területei: műemlék és műemlék jellegű épületek teherhordó szerkezeteinek vizsgálata, falazott hidak és egyéb mérnöki létesítmények szerkezeti és statikai vizsgálata.

• Falazott szerkezetű hidak és épületek állapot értékelése a szerkezeti modellezés és diagnosztika eszközeivel

• Szerkezetek állapotromlási folyamatainak modellezése

• Szerkezetek rehabilitációjának diagnosztikai eljárásai

Products & Services: 

• Mérnöki létesítmények állapotfelmérése in-situ diagnosztikai vizsgálatok és szerkezet monitoring segítségével

• Építőanyagok szilárdsági vizsgálata és minősítése

• Tartószerkezetek terheléses vizsgálata

Special instrumentation, laboratory: 

• Mobil szerkezetdiagnosztikai labor

• Építőanyagok diagnosztikai labor

• Tartószerkezet diagnosztikai labor

• Számítógép vezérelt mobil mérőállomás (HBM-MGC plus típusú)

Research Group's leader: 
Dr. Orbán Zoltán
Contact: 

Kutatáshasznosítási és

Technológia-transzfer Központ

Tel: +36-72-501-500 / 12292

e-mail: ktto@pte.hu

Pollack Mihály Műszaki és

Informatikai Kar

InnoPont

7624 Pécs, Boszorkány út 12.

Tel.: +36-72-503-650 / 23902


Letöltés